تجهیزات و سیستم های کنترل گاز
تجهیزات و سیستم های کنترل گاز رگولاتور گاز، دتکتور گاز، کابینت گاز و سیلندر گاز

ارزش ها و اهداف

شرکت مهندسی پترونیک صنعت ارزش ها و اهداف ذیل را برای خود تعریف نموده و سرلوحه کاری خود قرار داده است:

- احترام به انسانها، ارزش ها و حقوق آنها
– رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به تعهدات
– التزام به صداقت کاری
– خلاقیت، ابتکار و نوآوری
– بهسازی و توسعه مستمر فنی و مدیریتی
– احترام به مشتریان و مشتری مداری
– دستیابی به رتبه ممتاز در سطح کشور در زمینه های فعالیت شرکت

ارزش ها و اهداف

بالا
youtube linkedin