تجهیزات و سیستم های کنترل گاز
تجهیزات و سیستم های کنترل گاز رگولاتور گاز، دتکتور گاز، کابینت گاز و سیلندر گاز

گازهای ترکیبی استاندارد

گازهای ترکیبی استاندارد (Standard mixtures)

- Synthetic air
– Helium/hydrogen
– Argon/methane
– Laser mixtures
– Banana ripening gas
– Extinguishing gases
– etc.

بالا
youtube linkedin