تجهیزات و سیستم های کنترل گاز
تجهیزات و سیستم های کنترل گاز رگولاتور گاز، دتکتور گاز، کابینت گاز و سیلندر گاز

گازهای نجیب

گازهای نجیب (Noble gases)

شامل گازهای نئون، کریپتون و زنون

Neon
Krypton
Xenon

بالا
youtube linkedin