تجهیزات و سیستم های کنترل گاز
تجهیزات و سیستم های کنترل گاز رگولاتور گاز، دتکتور گاز، کابینت گاز و سیلندر گاز

زمینه فعالیت

اهم فعالیت های شرکت مهندسی پترونیک صنعت در دپارتمان گاز مشتمل بر تامین گازهای تخصصی وارداتی (Specialty Gases)، تجهیزات و سیستم های کنترل گاز (Gas Control Equipment & Systems)، کابینت های ایمنی ضد آتش سیلندرهای گاز (Gas Cylinder Safety Cabinet) و دتکتورهای گاز تجهیزات و سیستم های گاز سنجی (Gas Detection) می باشد.

رگولاتور، تجهیزات و سیستم های کنترل گاز

رگولاتور، تجهیزات و سیستم های کنترل گاز (Gas regulators, equipment & systems)
  ادامه

گازهای تخصصی

گازهای خالص، ترکیبی و کالیبراسیون
  ادامه

کابینت های ایمنی گاز

کابینت های ایمنی گاز (Gas cylinder fire resistant safety cabinet)
  ادامه

سنسور، دتکتور و دستگاه های گاز سنج

سنسور، دتکتور و دستگاه های گاز سنج
  ادامه

بالا
youtube linkedin